Kim jest lekarz dentysta?

Klinika stomatologiczna Zabrze Klinika stomatologiczna Zabrze
Lekarz dentysta (lekarz stomatolog), pot.
dentysta (z łac.

dens dopełniacz dentis "ząb") ? osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii. W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo.