Różne źródła ciepła - porozmawiajmy o ogrzewaniu

ogrzewania słonecznego, w zależności od tego, czy do wykorzystania energii słonecznej konieczne jest zużycie energii z innego źródła

Dodane: 06-04-2019 02:34
Różne źródła ciepła - porozmawiajmy o ogrzewaniu promienniki master

Ponieważ podaż energii słonecznej przypada głównie

Możliwe jest wykorzystywanie energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb grzewczych budynków. Rozróżnia się pasywne i aktywne systemy ogrzewania słonecznego, w zależności od tego, czy do wykorzystania energii słonecznej konieczne jest zużycie energii z innego źródła