Szkolenia BHP

ości nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy zarobkow

Dodane: 02-03-2020 15:01
Szkolenia BHP bhp-pulsar.pl

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy, w skrócie PIP, jest polskim organem nadzoru oraz kontroli prawa dotyczącego pracy. Państwowa Inspekcja Pracy czuwa w szczególności nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy zarobkow